ដើមទុនចុះបញ្ជីសរុប(រៀល)

22,536,496,890,000

ចំនួនពាក្យស្នើសុំ

គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់ ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

សកម្មភាពអាជីវកម្មចម្បងចំនួន ៥ ដែលទទួលបានការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មច្រើនជាងគេ

  • ១. ការសាងសង់
  • ២. កម្មន្តសាល
  • ៣. អាហរ័ណនីហរ័ណ ទិញលក់ ជួសជុលយានយន្តនិង ទោចក្រយានយន្តគ្រប់ប្រភេទ
  • ៤. សកម្មភាពអចលនវត្ថុ
  • ៥. សកម្មភាពវិជ្ជាជីវៈ វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេស

សកម្មភាពអាជីវកម្ម ៥ ដែលមានដើមទុនវិនិយោគធំជាងគេ

  • ១.ការលក់ដុំទំនិញប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ
  • ២.សកម្មភាពសេវាកម្មភោជនីយដ្ឋាន និងសេវាផ្គត់ផ្គង់អាហារចល័ត
  • ៣.ការលក់ដុំឯកទេសផ្សេងៗ
  • ៤.សកម្មភាពអចលនទ្រព្យ ដោយប្រើអចលនទ្រព្យផ្ទាល់ខ្លួនឬជួលពីគេ
  • ៥.ការលក់រាយប្រងឥន្ធនៈយានយន្តនៅក្នុងហាងឯកទេស

អំពីប្រទេសកម្ពុជា

កម្ពុជា​ជា​ប្រទេស​មួយ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​អាសុី​អាគ្នេយ៍ ដោយ​មាន​ព្រំប្រទល់​ជាប់​ឈូង​សមុទ្រថៃ ប្រទេសឡាវ ប្រទេសថៃ និង ប្រទេសវៀតណាម។ ប្រព័ន្ធ​រដ្ឋាភិបាល​មាន​លក្ខណៈ​ជា​លទ្ធិ​ប្រជាធិបតេយ្យ សេរីពហុបក្ស ក្រោម​របប​រាជានិយម​អាស្រ័យ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដែលប្រមុខរដ្ឋ ជាព្រះមហាក្សត្រ និង ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល ជានាយករដ្ឋមន្ត្រី។ ប្រទេសកម្ពុជា​មាន​ប្រព័ន្ធ​សេដ្ឋកិច្ច​ចម្រុះ ដែល​កំណត់​ខ្លួន​ជា​សេដ្ឋកិច្ច​គ្រោង​ទុក​ជា​មួយ​ទីផ្សារ ដែល​ក្នុង​នោះរួមមាន​ប្រព័ន្ធ​សេរីភាព​ឯកជន រួមផ្សំ​ជា​មួយ​ផែនការ​សេដ្ឋកិច្ច​កណ្តាល និង បទប្បញ្ញត្តិ​របស់​រដ្ឋាភិបាល។ កម្ពុជា​ក៏​ជា​សមាជិក នៃ​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាសុីអាគ្នេយ៏ (អាស៊ាន)។

អំពីកម្ពុជា

អត្ថប្រយោជន៍

ផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងប្រទាក់ក្រឡា

ផ្អែក​លើ​នវានុវត្តន៍ និង​ផ្តោត​លើ​ការលើក​កម្ពស់​បទពិសោធន៍​ងាយស្រួល​សម្រាប់​អ្នក​ប្រើប្រាស់

ផ្តល់សេវាជាទម្រង់អនឡាញទាំងស្រុង

ផ្តល់សេវាគាំទ្រ និងសម្របសម្រួលកណ្ដាល

ព័ត៌មានថ្មីៗ